ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบนโยบายการทำงาน   ( เข้าชม 253 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฎิบัติงานให้กับคณะผู้บริหารสำนักงานฯ ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 6/12/2560 11:23:59 )