บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์   ( เข้าชม 196 ครั้ง )

18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. โดย. ท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม กำหนดประชุมทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 08.00 - 09.00 น. สรุปการประชุม.. 1. การออกทุกข์ 29 ตค. 2. ร.ร. ไกลกังวล คัดเลือกครูสอนปฐมวัยดีเด่น ต้นแบบครูสอนไกลกังวล 3. การแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วม 4. การรับมือกับภัยหนาว 5. รายการพุธเช้า ผ่านแอพไลน์ 6. Vtr สรุปศาสตร์พระราชา การนำหลัก ศก.พอเพียงมาเป็นแบบอย่าง 7. การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 8. การใช้ภาษาอังกฤษ 9. เวทคณิต 10. การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ผอ.เขตรุ่นใหม่) 11.การใช้กรอบอัตรากำลังโครงสร้างใหม่ 12.วิทยฐานะครู ที่ยื่นคำขอไว้ ตาม ว.13 13. การเตรียมทำปฏิทินการสอบ 9 รายการ 14. ครูที่ปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดาร ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 15.ครูที่ปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดาร ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ มีการจัดทำแบบสำรวจ 16. การปฏิบัติหน้าที่ ผอ.เขตใหม่ อนุมัติแต่งตั้ง 30 ต.ค.
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 18/10/2560 10:50:47 )