บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เดินทางไปส่ง ผอ.สพป.สฎ1  ( เข้าชม 351 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำโดยนายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการฯรักษาราชการแทน ผอ.สพป.สฎ2 นายจุติพร ขาวมะลิ ,ดร.สารภี เจริญรบ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการฯและบุคลากรในสังกัด เดินทางร่วมไปส่งดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.สฎ2 ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.สฎ 1 ณ ห้องประชุมเมืองคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 8/10/2560 17:13:16 )