สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 1  ( เข้าชม 299 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ดร.ญาณืศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนในอำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอพนมและอำเภอวิภาวดี จำนวน 95 คน โดยมีนางสาวนิตยา ภูมืไชยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรให้ความรู้
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 27/9/2560 10:41:36 )