สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ในการศึกษาดูงาน ITA  ( เข้าชม 249 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 นำโดยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและบุคลากรในสำนักงานฯ จำนวน 45 คน ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ:ITA ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมี ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 26/9/2560 23:30:59 )