ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมโครงการฮีโร่เยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทยและกลุ่มบริษัททิปโก้  ( เข้าชม 400 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมโครงการฮีโร่เยาวชน จัดโดยมูลนิธิรักษ์ไทย สุราษฎร์ธานี -บริษัท ทิปโก้เอสฟัลท์ และอบต.ปากฉลุย ในพื้นที่โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะและโรงเรียนบ้านหน้าซึง อำเภอท่าฉาง โดยมรนางกฤตินี มีวรรณะ ผอ.โรงเรียนบ้่านเคี่ยมเพาะ นางสุภาภรณ์ ทัดทอง รักษาการผอ.โรงเรียนบ้านหน้าซึง คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/8/2560 14:55:01 )