สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการขยะบุคลากรในสังกัด   ( เข้าชม 364 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ณ ห้องประกายเพชรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนทมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้ารับการประชุมสัมมนา จำนวน 310 คน
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 17/8/2560 11:33:08 )