บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมเป็นเกียรติและปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  ( เข้าชม 238 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางจรรยารักษ์ นิลเอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ณ ชุมชนวังโชกุล ม.3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 7/8/2560 22:29:36 )