ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดอาคารเรียน รำลึก ร.9 โรงเรียนบ้านเขานาใน  ( เข้าชม 299 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนเรียนโรงเรียนบ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายพีระ อินทร์รักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ในการนีั้ได้ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์เพื่อเป็นศิริมงคลด้วย
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 4/8/2560 14:47:57 )