สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2 จัดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ( เข้าชม 307 ครั้ง )

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ประจำปี 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ทั้ง 4 ด้าน และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผู้แทืนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุม จำนวน 397 คน วิทยากรให้ความรู้รศ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
 
 ( โดย นางประยูร พงษ์ประยูร อำนวยการ เวลา 24/7/2560 13:40:37 )