ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.๒๕๕๕  ( เข้าชม 17220 ครั้ง )
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติอนุมัติผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๕๕ และประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ไฟล์รายละเอียดแนบ ที่ 1
 
 ( โดย นางสาวรัตนา เพชรศรีช่วง บริหารงานบุคคล เวลา 8/7/2555 20:52:44 )