วันที่ 19 / 07 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนใหม่โรงเรียนบ้านคลอกรอก

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 18 / 07 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดเลขเป็น

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 18 / 07 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อกรัง หลังที่ 3 ตามโครงการสร้างบ้านให...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 07 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระช...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 07 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 03 / 07 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 26 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 25 / 06 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 24 / 06 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูฯเครือข่ายคีรีรัฐนิคม 3

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 24 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านเขานาใน

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 06 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน3

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 06 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 11 / 06 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล DLTV สะเต็มศึกษาครูผู้สอนระดับปฐมวัย

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับมอบทุนการศึกษาฯสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวด...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 05 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎรธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 23/2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 04 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 02 / 06 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 31 / 05 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานปิดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเครือข่ายบริการสุขภาพโรง...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร