วันที่ 22 / 11 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 11 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงานคณะครูโรงเรียนวัดตรีธาราราม

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 11 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 01 / 11 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เรียกลูกจ้างในสังกัดเพื่อทำสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 31 / 10 / 2562

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์เข้ารับถ้วยรางวัลตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ณ ประเทศอินเดีย

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 33 อัตรา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Focus Group การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนด้วย 4EX2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 24 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 24 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมบุคลากรหมดตัวเพื่อแจ้งข้อราชการและแนะนำบุคลากรใหม่

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 10 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพมารดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แขก

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 10 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 03 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 02 / 10 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 30 / 09 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการเลขา สพฐ.พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 25 / 09 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 24 / 09 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 21 / 09 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เสวนากิจกรรม"การป้องกันและต่อต้านทุจริต"ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร