วันที่ 28 / 05 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล ศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 27 / 05 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 27 / 05 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 20/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 05 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 05 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 20 / 05 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 05 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 05 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมการชี้แจงการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 07 / 05 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลเรื่องการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานก...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 01 / 05 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึก...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 30 / 04 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบคอนเฟอเรนส์

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 04 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 04 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 04 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางหรีดเคารพศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขุม

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 04 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 15/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 10 / 04 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3//2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 04 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพครูอมรรัตน์ เหมรา ข้าราชการครูโรงเรียนวัดจาย อำเภอไชยา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 04 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 03 / 04 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ทำการทดสอบการประชุมทางไกล (Video Conference) กับโรงเรียนในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 01 / 04 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร