วันที่ 21 / 09 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 SYMPOSIUM โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 07 / 09 / 2561

สพป.สฎ2 จัดโครงการป้องกันอุบัติภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 07 / 09 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุทัยธานี เขต 1

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 05 / 09 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพ รุ่นที่ 2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 04 / 09 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 03 / 09 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพ รุ่นที่ 1

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 31 / 08 / 2561

ผอ.สพป.สฎ 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 31 / 08 / 2561

สพป.สฎ2 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 30 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 08 / 2561

สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการพัฒนาแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 27 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 08 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมพิธีประทานเงินค่าอาหารกลางวันจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณว...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 21 / 08 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ติดตามการเตรียมการพิธีมอบเงินประทานในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 21 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 20 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 18 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 16 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 08 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อบรมปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร