วันที่ 18 / 07 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 16 / 07 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันแม่ประจ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 07 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนฯต่อต้านยาเสพติด ครั้...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 12 / 07 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬาวันครอบครัว "ลูกจันทร์เกมส์ 61"

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 10 / 07 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 07 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียน

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 05 / 07 / 2561

สพป.สฎ2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวช...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 02 / 07 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารที่ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 1 ปี

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 06 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เข 2 ร่วมให้กำลังใจการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันเชิงประจักษ์

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 06 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬาบางครามเกมส์

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 27 / 06 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 61

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 26 / 06 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 06 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นกำลังใจและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ์

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 21 / 06 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 20 / 06 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท สังกัด สพ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 12 / 06 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 06 / 2561

ที่ปรึกษา รมว.ศธ (พลโท โกศล ประทุมชาติ) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าใหม่

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 07 / 06 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 06 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมปิดกิจกรรม "ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรัชญาพอเพียง...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 06 / 2561

สพป.สฎ2 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่21/61 กระทรวงศึกษาธิการจับมือตำรวจแห่งชาติป้องกันการเล่นกา...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร