วันที่ 06 / 08 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 08 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณครูเดโช บุญชูช่วย

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 05 / 08 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 03 / 08 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการรายงานผลการบริหารจัดการฯของสำนักงานเขตพื้น...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 30 / 07 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 07 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีฯ วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนามสุราษฎร์ธานี

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 07 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 24 / 07 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 07 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 วางหรีดเคารพศพนายมานะ ศิริรัตน์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านมหาราชแสงอรุณ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 07 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 07 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 21 / 07 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเร...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 19 / 07 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 17 / 07 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์เนื่องในโอกาสสมาคมผู้สื่อข่าวสุราษฎร์ธานี...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 07 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ สพท.ออนไลน์

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 07 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมติดตามการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 07 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 07 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อำเภ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 02 / 07 / 2563

สพฐ. ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโรงเรีย...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 02 / 07 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ ศธ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิท 19

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร