วันที่ 30 / 03 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพระพรหม(หลังที่ 5)ตามโครงการสร้างบ้านให้...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 24 / 03 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 03 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมหาแนวทางการทำงานในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 18 / 03 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 11/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 17 / 03 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นต้วแทนมอบเงิน "กองทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัย โรงเรียนวัดบางน้ำจืด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 16 / 03 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการนิเทศสังเกตุการสอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับปฐมวัยเพื่อยกระดับคุ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 12 / 03 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือกรณีไฟไหม้บ้านนักเรียนโรงเรียนวัดบางน้ำจืด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 12 / 03 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงานตลาดนัดวิชาการอิ่มสุขด้วยใจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าตง

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 11 / 03 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 10/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 10 / 03 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำ MOU การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 10 / 03 / 2563

สตผ.ติดตามการจัดการศึกษาฯของ ก.ต.ป.น.ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 09 / 03 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม 5+1 ส Plus e ประจำปี 2563 กิจกรรม...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 03 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 03 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจข้อสอบ NT ชั้น ป.3 ประจำปี 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 03 / 03 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะทำงานการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามตัวบ่งชี้

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 27 / 02 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 26 / 02 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 8/2563

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 26 / 02 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ มารดาคู่สมรส ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 25 / 02 / 2563

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยวโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนวัดตรณาราม

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 25 / 02 / 2563

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดกิจกรรมรอบกองไฟค่ายลูกเสือเนตร-นารี เครือข่ายพุนพิน 3

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร