วันที่ 22 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV T...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่20/2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV รุ่นที่ 2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทางไกล DLTV รุ่นที่ 1

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 09 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลครูผู้สอนIEP

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ และร่วมประชุม Conference ข้อราชการ จาก สพฐ.

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน DLTV ของโรงเรียนในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 07 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯงานพระราชพิธีบรมราชา...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯงานพระราชพิธีบรมราชา...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 04 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 02 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลทางระบบ VDO Conference: ITA

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 01 / 05 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 37 อัตรา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 04 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดขจรบำรุง หลังที่ 2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 04 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา หลังที่ 1

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 04 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ใ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 19 / 04 / 2562

บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 11 / 04 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 04 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 04 / 04 / 2562

สตผ.ร่วมประชุมการพิจารณาเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯของสพท.ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร