วันที่ 16 / 11 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 09 / 11 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประขุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเติมรักษ์สำนักงานฯ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 01 / 11 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 79 อัตรา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 31 / 10 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2561 วันที่ 2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 30 / 10 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2561

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 10 / 2561

สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 10 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อชื่น จรอนันต์

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 19 / 10 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 ราย

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 18 / 10 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 10 / 2561

บุคลากร สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 11 / 10 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพป.สงขลา เขต 3

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 03 / 10 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมติดตามการรายงานผลระบบKRS และมาตรฐานสำนักงาน

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 21 / 09 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 SYMPOSIUM โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 07 / 09 / 2561

สพป.สฎ2 จัดโครงการป้องกันอุบัติภัยเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 07 / 09 / 2561

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุทัยธานี เขต 1

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 05 / 09 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพ รุ่นที่ 2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 04 / 09 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 03 / 09 / 2561

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพ รุ่นที่ 1

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 31 / 08 / 2561

ผอ.สพป.สฎ 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 31 / 08 / 2561

สพป.สฎ2 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร