วันที่ 25 / 03 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 25 / 03 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของนางสาวนุนิษา ทองแผน ผอ.รร.บ้านคลองชะอุ่น

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 03 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการเติมรักษ์สำนักงานด้วยกิจกรรม5สและกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อรักษาส...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 20 / 03 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านพัฒนา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 18 / 03 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงาน OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 15 / 03 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประส...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 14 / 03 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดนิทรรศการและผลงานทางวิชาการของโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ประจำปี 2561

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 03 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดกิจกรรมทางวิชาการ ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 12 / 03 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของรองจุติพร ขาวมะลิ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 12 / 03 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดโครงการเปิดรั้วโรงเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 08 / 03 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดงาน OPEN HOUSE"61 ของโรงเรียนบ้านป่าตง

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 04 / 03 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 02 / 03 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญาราม

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 01 / 03 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดประชาวงศาราม

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 02 / 2562

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะให้โอวาทผู้บริหารใหม่ จำนวน 35 ราย

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 27 / 02 / 2562

ผอ.สพร.และผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 5 ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 23 / 02 / 2562

รองเลขา กพฐ.และที่ปรึกษาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 5 สุราษฎร์ธาน

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 20 / 02 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 18 / 02 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 18 / 02 / 2562

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมรายการชี้แจงภารกิจของ สพฐ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร