วันที่ 30 / 10 / 2560

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 24 / 10 / 2560

บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมพิธีถวายสักการะและร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 2560

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 18 / 10 / 2560

บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 13 / 10 / 2560

บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 08 / 10 / 2560

บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เดินทางไปส่ง ผอ.สพป.สฎ1

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 28 / 09 / 2560

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning รุ่นที่

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 27 / 09 / 2560

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 1

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 26 / 09 / 2560

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ในการศึกษาดูงาน ITA

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 21 / 09 / 2560

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 19 / 09 / 2560

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 19 / 09 / 2560

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยินให้กับผู้บริหารสถ...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 17 / 08 / 2560

ผู้บริหาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมโครงการฮีโร่เยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทยและกลุ่มบริษัททิปโก้

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 17 / 08 / 2560

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการขยะบุคลากรในสังกัด

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 15 / 08 / 2560

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิร...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 08 / 08 / 2560

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2และคณะ ร่วมประชุม สพฐ.สัญจรภาคใต้

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 07 / 08 / 2560

บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ร่วมเป็นเกียรติและปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 04 / 08 / 2560

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดอาคารเรียน รำลึก ร.9 โรงเรียนบ้านเขานาใน

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 04 / 08 / 2560

บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ...

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 28 / 07 / 2560

บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

โดย นางประยูร มาแสง

วันที่ 24 / 07 / 2560

สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2 จัดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย นางประยูร มาแสง