วันที่ 22 / 01 / 2564

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ covi...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 21 / 01 / 2564

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบิดาบุคลากรทางการศึกษา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 20 / 01 / 2564

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 20 / 01 / 2564

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2564 ประจำวันพุธที่ 20 มกราค...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 18 / 01 / 2564

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ในสำนักงานฯ

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 13 / 01 / 2564

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2564 ประจำวันพุธที่ 13 มกราค...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 12 / 01 / 2564

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 07 / 01 / 2564

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะทำงานสังเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายและจุดเน้น

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 01 / 2564

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 06 / 01 / 2564

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันพุธที่ 6 มกราค...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 04 / 01 / 2564

บุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 แด่ ผอ.สพป.สุราษฎร์...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 30 / 12 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2563 ประจำวันพุธที่ 30 ธั...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 12 / 2563

กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบของขวัญปีใหม่ให้ นร.บ้านเชี่ยวมะปราง อำเภอวิภาวดี

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 12 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสำนักงานฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 29 / 12 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 28 / 12 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพบิดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแค

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 26 / 12 / 2563

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านบนไร่

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 26 / 12 / 2563

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียน...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 25 / 12 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล "การชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร

วันที่ 22 / 12 / 2563

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบ...

โดย นางประยูร พงษ์ประยูร